Tysnes bondekvinnelag

bondekvinnelag

Tysnestrøya

Styret:

Leiar: Gunnvor Solheim

Nestleiar: Eli Totland

Skrivar: Olaug Johansen

Kasserar: Gunnlaug Skår

Studieleiar: Jorunn S. Bjordal

Styremedlem: Anne Sofie Epland, Eva Fjellhaugen

Kontakt:

Gunnvor Solheim:

Tlf.: 53 43 40 14

Jorunn S. Bjordal

Tlf.: 53 43 14 16

Medlemskontingent

550,- per år. Då følgjer bladet «Bygdekvinner» med.

 

Møteplan Våren 2013:

Søndag 24. februar kl. 19.30 – Tysneshallen

Tema: Mannekengoppvisning- vårmotar, ting til hus og heim. Sal av Kaffi og Kaker. Vervekampanje

Måndag 18. mars kl. 20.00 – Flatråker

Vitjing av Huglo bygdekvinnelag

Måndag 22. april kl. 19.30- Lunde

Tema: Gartnar Ingrid Lunde fortel om stell av roser og andre hagevekster

Måndag 27. mai kl. 19.00- Onarheim, møtes på Solheim

Tur til Solheimsdalen

Måndag 3. juni kl. 19.30- Laukhamar fritid

Avslutning for året

+ Tur med omvisning på Sunnhordland Folkemuseum ein gong i mai

 

Alle som har interesse for det bondekvinnelaget arbeidar for, kan bli medlem av laget. Me vil gjerne ha nye medlemmar med oss. Unge som eldre, inga aldersgrense.

http://bygdekvinnelaget.no/

 

Go to top