Bygginga av OnarTun i full gang

     
Gled deg til sommaren 2016, då står OnarTun klart.

 

Tysdag 25.11.14 starta monteringa av den store tårnkrana på byggetomta mellom skulen og kyrkja på Onarheim. Dermed kan Gerhard Meidell Alsaker i Meidell AS endeleg få realisert planen om ei storstove med næringsbygg og 21 husvære i heimbygda.

 

Her skal det bli daglegvarebutikk, treningsstudio, små butikkar, torg med sentrumsfunksjonar, drivstoffanlegg og ladestasjon for el-bilar.

 

- Skal du få unge folk til å flytta til bygda, treng dei ein møtestad, treningssenter, butikk og bensinstasjon. Dette er ei investering i bygda Onarheim som vil skapa ringverknader for heile Tysnes, seier Ivar Rykkje, prosjektleiar for OnarTun.

 

Gardsnamn frå Onarheim

 

Det er arkitekt Lars J. Berge i firmaet LJB AS som har teikna det nye bygdatunet. Han har arbeidd i tre år med prosjektet, og gler seg over at OnarTun endeleg skal ta form.

 

- Utfordringa har vore å plassera eit ganske ambisiøst romareal på ei lita tomt i ei lita bygd, utan at det skal sjå ut som om eit storsenter har landa midt i bygda. Visjonen har heile tida vore å byggja eit knutepunkt på denne sida av Tysnes, som kan romma alt ein ønskjer seg av eit bygdesenter og møtestad, seier Berge.

 

Dei fire bustadbygga har fått namn etter fire av gardane på Onarheim – Brynjelståvo, Rasmusståvo, Vermundståvo og Jensaståvo. Desse har innkøyring frå Sarabrekko (Fylkesveg 79). Husa skal byggjast med ein til tre etasjar oppå næringsarealet som blir liggjande på bakkeplan med innkøyring frå Onarheimsvegen (Fylkesveg 78).

 

Næringsarealet er på 1542 rutemeter (pluss 18 rutemeter med lager/bod), medan bruksarealet for bustader er på 1260 rutemeter (pluss 175 rutemeter med sportsbodar). Det er planlagd 15 større husvære og seks små. Dei blir frå 23 til 136 rutemeter store.

 

Lokale og eksterne firma

 

Interessa for å gje tilbod på byggjearbeida har vore stor, ifølgje prosjektleiar Rykkje. Kring 40 tilbydarar har gjeve pris på ulike delar av jobben. Prosjektet har ein prislapp på oppimot 100 millionar kroner.

 

- Det er tydeleg stor interesse for å byggja, og det er bra for konkurransen. Me har fått pristilbod frå firma heilt ifrå Karmøy til Os, seier Rykkje.

 

Det skal skrivast kontrakt med fleire entreprenørar frametter. Sigbjørn Øydvin frå Ulvik er byggjeleiar for prosjektet. Han har hytte på Onarheim, men vil få fast kontor i det gamle huset på Kyrkjebakken, som skal fungera som anleggskontor i perioden.

 

Ferdig sommaren 2016

 

Ifølgje prosjektleiar Rykkje, er det ein stram tidsplan for realiseringa av OnarTun frametter. Det første som vil skje er montering av tårnkrana. Den vil vera reist i løpet av veke 48. Offisiell oppstart av betongarbeidet blir 1. desember. Fram til påske skal vegger og dragarar vera klare, og det skal vera ferdig støpt dekke over næringsarealet til sommarferien 2015.

 

Det er også søkt om å leggja om fylkesveg 78 på nedsida av senteret, og avløpsanlegget på Onarheim må difor fornyast i samband med omlegging av vegen.

 

- Prosjektet har blitt noko forseinka. Kor vanskeleg har det vore å få realisert utbygginga?

 

- Det har vore vanskeleg på grunn av mange godkjenningar og tøffe grunnforhold. Me blei ein del forseinka som følgje av at me måtte byggja forstøtningsmur i bakkant mot fylkesvegen, men no ser me berre framover, seier Rykkje som gler seg til ferdigstilling sommaren 2016.

 

Det vil etterkvart koma meir informasjon om husvære for sal og leige.


Følg OnarTun på Facebook

 

Har du spørsmål om prosjektet kan du kontakta:

 

Prosjektleiar: Ivar Rykkje. Mobil: 99 21 01 17. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Byggjeleiar: Sigbjørn Øydvin. Mobil: 47 25 24 46. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

                           

onartun

 

 

 

 

 

 

treningssenter

 

 

 

 

 

 

 

Onartun Kafe

 

Illustrasjon: Arkitekt Lars J. Berge 

 
       
   

 

Go to top